กลุ่มศูนย์วัฒนธรรมฯ ใน Facebook

ติดตามความเคลื่อนไหวของศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัดได้ทาง Facebook ตาม Link นี้ https://www.facebook.com/groups/671615019573430/

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น