งานมัสยิดดารุลญันนะห์

yeeboh4วันที่ 20-21 มีนาคม 2558 ศูนวัฒนธรรมฯ จัดนิทรรศการเครือญาติในงานมัสยิดดารุลญันนะห์ (บาแลยีเบาะห์) ซอยเล้าเป็ด

ชุมชนนี้เป็นเครือญาติใกล้ชิด ราได้รับข้อมูลเครือญาติที่เป็นประโยชน์มากจาก อ.บุคอรี บินรามัน ลูกหลานของผู้ก่อตั้งชุมชนนี้

 

 

yeeboh4 yeeboh3

yeeboh2 yeeboh1

yeeboh6 yeeboh7

08_darul 09_darul

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น