ผู้รู้คนสำคัญบ้านปากลัด

       อับดุลกอเด็ร มัสแหละ บันทึกประวัติผู้รู้คนสำคัญของบ้านปากลัดในอดีตตั้งแต่ในยุคที่บ้านปากลัดเป็นแหล่งวิชาการ ประกอบด้วย ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา),ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ, ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ

ท่านครูมุศเฏาะฟา อิบรอฮีม
ท่านครูอับบาส แสงวิมาน
ท่านครูอับดุลหะมีด(บูยา)
ท่านครูหะซัน(ฉ่ำ)
ท่านครูอับดุลลอฮฺ การีมี
ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ
แช่ม พรมยงค์(จุฬาฯ)
ครูอาบิดีน แสงวิมาน
ครูอัชอะรี แสงวิมาน
ครูสุอิ๊บ แสงวิมาน
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น