ตามรอยถิ่นบรรพชน

ตามรอยแผ่นดินบรรพชน ตอนที่ 1

ผมเขียนบันทึกนี้ด้วยความดีใจเป็นที่สุด จะบอกว่าน้ำตาคลอเบ้าก็ไม่ผิด ที่ผมและคนรุ่นผู้ใหญ่หลายๆคนทั้งที่มีชีวิตอยู่และจากไป ได้ทำงานเรื่องประวัติศาสตร์เครือญาติจากบันทึกของต่วนฆูรู ฮัจยีอับบาส บินอับดุรเราะห์มาน(แชบะห์ปากลัด) เรารู้ว่าเมื่อกว่า 200 ปีบรรพชนเรามาจากที่ ต.สะนอ เมื่อคืนผมได้คุยกับอาจารย์อาหมัด. เต๊ะซา ท่านสอนอยู่ที่ร.ร ชุมชนบ้านสะนอ ในอดีตท่านเคยสอนที่ร.ร สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ..มา10 ปี ท่านใช้ชื่อในเฟสบุ๊คว่า Bangkee Telsa ที่ผมต้องบันทึกชื่อท่านไว้ตรงนี้ก็เพราะท่านกำลังสานฝันให้พวกเราชาวมลายูพลัดถิ่น ได้รับรู้ถึงถิ่นของบรรพชนในอดีต

พวกเรารับรู้กันมาตั้งแต่ทำเรื่องนี้ว่าบรรพชนเรามาจาก “สะนอ” และกลุ่มบรรพชนผมคือกลุ่มอุลามาอฺหรือโต๊ะครูเป็นส่วนมาก วันนี้คำเล่าขานกำลังจะได้รับการประติดประต่อ เพราะอะไรหรือครับ…….ท่านตามผมมาเลย

ภาพที่ท่านเห็นคือ ปอเนาะบืรนังดายอ ซึ่งเป็นปอเนาะแห่งแรกของปาตานีดารุสลาม ผมจิตนาการต่อว่า ณ.แผ่นดิน “สะนอ” คือแหล่งวิชาการแห่งแรก ที่คึกคักไปด้วยคนอาเล่มอุลามาอฺในอดีต รวมทั้งผู้ที่คงแก่การเรียน

อัลลอฮุอักบัร…นี่คือถิ่นเดิมของบรรพชนเรา มิน่าเล่าบรรพชนผมที่ปากลัดล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ทั้งสิ้น เพราะเขามาจากแหล่งทางวิชาการ

บ่อลัยละตุลก็อดดัร ตามป้ายที่ท่านเห็นคือสถานที่ของบรรพชนของพวกเรา ที่มีประวัติอันน่าภาคภูมิใจ นอกจากจะเป็นปอเนาะแห่งแรกแล้ว สิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาเล่มอุลามาอฺของบรรพชนเราที่นั้น คิดว่าทุกท่านเคยทราบแล้ว แต่ผมเพิ่งมาประติดประต่อได้ว่า เรื่องที่มีการเล่าขานกันมาอย่างยาวนาน ที่แท้เกิดขึ้นในถิ่นที่บรรพชนผมเคยอยู่มาเมื่อ 200 กว่าปี

บ่อน้ำนี้ ในสมัยบาบอ..ปอเนาะโตะแนดายอ..ท่านเคยลงอาบน้ำละหมาด..ซุบฮิ..ตรงกับคืนลัยลาตุลก็อตพอดี..โดยในขณะที่อาบน้ำละหมาด อยู่นั้น บอบอเองก้อยังไม่ตัวว่า..ขณะนั้นอัลลอฮได้ทรงฮีดายัต ให้ท่านได้ประสบกับเหตุคืนลัยลาตุลก้อตบาบอเองก้อไม่ได้สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น..กับคืนนั้น..เพราะบาบอ..จะตื่น..อาบน้ำละหมาด..ที่บ่อนี้เกือบทุกคืน.พออาบน้ำละหมาดเสร็จ..ท่านเห็นว่า.ผ้าสรือบัน..ที่แขวนไว้เมื่อกี้..มันได้อยู่บนยอด..ไม้..บ้างว่ายอดมะพร้าว บ้างว่า..ยอดต้นหมาก

ท่านจึง…ได้รู้ว่า..มาชาอัลลอฮ..คืนนี้มันตรงกับคืน..27 รอมฎอน เป็นคืนลัยลาตุลก็อต อัลลอฮ..ได้ให้ท่านได้เห็น อาลามัต (สัญลักษ์) ของคืนดังกล่าว..ด้วย.(ด้งที่เราได้เรียนกัน เช่น บรรดา มาลัยกัต และต้นไม้พร้อมใจกันซูยุด ต่ออัลลอฮ..และสรรเสริญบรรดา..ผู้มีอีมาน..ต่อพระองค์.

พี่น้องชาวปากลัดและพี่น้องที่แยกย้ายจากปากลัด นี่คือความภาคภูมิในบรรพชนของเราที่ต่างก็เป็นอาเล่มอุลามาอฺเป็นจำนวนมากมาย ที่แท้ก็เพราะเราจากจากแผ่นดินดารุลมะอาเรฟนี่เอง

วันนี้ “แผ่นดินบรรพชน สะนอ” ได้รับการประติดประต่อแล้ว อินชาอัลลอฮ์ ผมสัญญาว่าผมจะตามแผ่นดินบรรพชนมานำเสนอในอีกหลายๆมิติครับ อัลฮัมดุลลิลลาห์ ขอบขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้นำผมมาให้ผมกับอาจารย์อาหมัด เต๊ะซา ผู้เป็นเจ้าของถิ่น “สะนอ” ที่ได้สานฝันให้เราได้รู้จักถิ่นเดิมของเรามากขึ้น

อินชาอัลลอฮ์สักวันเราคงจะย้อนรอยกลับไปเยี่ยมเยียนถิ่นบรรพชน ดินแดนแห่งวิชาการ ดินแดนปฐมแห่งปอเนาะในปาตานีดารุสลาม

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น