โต๊ะกีดำ ท่านผู้นี้เป็น  คอเต็บมัสยิดดารอสอาดะห์ ท่านสำเร็จมรรคผลทางวิชาที่สูงส่งเป็นวิชาการขั้นสูง

เกินกว่าที่จะมอบให้ผู้ใดได้  ท่านสามารถหยิบถ่านไฟที่กำลังลุกแดงได้ด้วยมือเปล่า  สามารถใช้มือช้อนลงไปในกระทะที่มีน้ำมันกำลังเดือด  ผลงานของท่านนั้น คนต่างตำบลจะรู้จักท่านในนาม “ยีเลาะห์ แข็งแรง” ท่านสอนอัลกรุอ่านโดยมีลูกศิษย์จากบางมด  สะพานควาย   คลองแจงร้อน ฯลฯ   คนในยุคนั้นนิยมให้ท่านเป็นผู้เชือดอะกีเกาะห์  และกุรบาน  เสียเป็นส่วนใหญ่  เป็นที่เล่ากันว่า ท่านได้รับการแต่งตั้งจาก  อัลมัรฮูม ท่านครูอับบาส  ให้เป็นฮาเก็มของหมู่บ้านปากลัดอีกตำแหน่งหนึ่ง ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ เป็นที่เคารพนับถือของคนทุกระดับชั้น  ท่านได้จากพวกเราไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2496

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น

2 thoughts on “ท่านครูอับดุลลอฮฺ การีมี”

  1. วิษณุ

    อยากได้ ต้นสาย ตระกูล แสงมาน กับ พันธ์สอาด ครับ

    1. สายตระกูลแสงมานกับแสงวิมานคือสายตระกูลเดียวกัน มาจากต้นตระกูลพี่น้องสองคน คือ แชแสง กับ แชมาน เป็นแสงมาน ต่อมา บางส่วนได้เปลี่ยนเป็นแสงวิมาน เพื่อให้นามสกุลมีความหมาย
      ดังนั้นถ้าจะดูต้นสายดังกล่่าวให้ดูที่เมนูสายตระกูล เลือก สายดอยี อดเมาะฮฺ วาพานา

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น