ผอ.ททท. เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น. ผอ.ททท.แลุะคณะเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมชุมชนมุสลิมมลายูบ้านปากลัด คุณนาวาวี ตะกูลมาลี รองประธานกรรมการ และคุณอนันต์ ทรงศิริ เหรัญญิก ให้การต้้อนรับ บรรยายสรุป และมีการหารือในการร่วมมือกัน และทางททท.พร้อมให้การสนับสนุน

ttt1ttt2ttt3ttt4

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น