ครูสุอิ๊บ

โดย อับดุลกอเด็ร มัสแหละ


 ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา),ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ,

ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ


ท่านครูสุอิ๊บ แสงวิมาน

 krushuiab

          สถานที่เกิด  คลองมะสง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2475 เป็นบุตรคนที่ 7 จากพี่น้อง 9 คนของ มูฮัมมัดอารีฟีน – นางมะห์ยอ แสงวิมาน ศึกษาด้านสามัญ ประถมปีที่ 1-2  ร.ร. วัดกลาง อ.พระประแดง  ประถมปีที่ 3-4 ศึกษาต่อที่ ร.ร.บ้านแสงวิมาน จ.นครศรีธรรมราช ศึกษาด้านศาสนา  หลังจบจากประถมปีที่ 4 แล้ว ศึกษาด้านศาสนาที่บ้านปากลัด  กับพี่ชาย ฮัจยีอัสอารี แสงวิมาน  ฮัจยีอับบาส  แสงวิมาน ฮัจยีอับดุลฮามิด(แชยา) ครูฮาซัน (แชฉ่ำ)   ฮัจยีมูฮัมมัด ญะมาลี   ด้านอัลกุรอานกับฮัจยีอับดุลมะน๊าฟ (ครูเจ๊ะนะ)  ศึกษาศาสนาจนกระทั่งมีบุตรแล้วยังเรียนอยู่ ศึกษาต่อที่มักกะห์ช่วงเวลาหนึ่งกับ เช็คอับดุลกอเด็ร และครูมะห์มูดซุฮ์ดิ   เป็นคอเต็บที่มัสยิดบ้านปากลัด     และทำหน้าที่อบรมมุสลีมะห์  และเยาวชนบ้านปากลัดไม่ต่ำกว่า 45 ปี   พ.ศ. 2526 ย้ายไป จ.ครศรีธรรมราช เพื่อทำการสอนและอบรมศาสนาแก่บุตรหลานชาวบ้านแสงวิมาน  ดั่งที่ตั้งใจไว้ว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาเมื่อไหร่แล้ว   จะกลับมาเพื่อสอนลูกหลานชาวบ้านแสงวิมาน  สมรสกับ  ฮัจยะห์มัรยัม แสงวิมาน บุตรฮัจยีอิสมาแอล นางฮาวอ โก๊ะเจริญ มีบุตร14 คน ปัจจุบัน ทำหน้าที่อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านแสงวิมาน  ดำรงตำแหน่งกรรมการสภาอุลามาอฺ  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

สายตระกูลของครูสุอิ๊บ


ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา),ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ,

ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น