โต๊ะกีดำ

โดย อับดุลกอเด็ร มัสแหละ


 ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา), ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ,

ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ


ท่านครูอับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ) การีมี

 keedam

          โต๊ะกีดำ ท่านผู้นี้เป็น  คอเต็บมัสยิดดารอสอาดะห์ ท่านสำเร็จมรรคผลทางวิชาที่สูงส่งเป็นวิชาการขั้นสูงเกินกว่าที่จะมอบให้ผู้ใดได้  ท่านสามารถหยิบถ่านไฟที่กำลังลุกแดงได้ด้วยมือเปล่า  สามารถใช้มือช้อนลงไปในกระทะที่มีน้ำมันกำลังเดือด  ผลงานของท่านนั้น คนต่างตำบลจะรู้จักท่านในนาม “ยีเลาะห์ แข็งแรง” ท่านสอนอัลกรุอ่านโดยมีลูกศิษย์จากบางมด  สะพานควาย  คลองแจงร้อน ฯลฯ  คนในยุคนั้นนิยมให้ท่านเป็นผู้เชือดอะกีเกาะห์  และกุรบานเสียเป็นส่วนใหญ่  เป็นที่เล่ากันว่า ท่านได้รับการแต่งตั้งจากอัลมัรฮูมท่านครูอับบาส  ให้เป็นฮาเก็มของหมู่บ้านปากลัดอีกตำแหน่งหนึ่ง ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ เป็นที่เคารพนับถือของคนทุกระดับชั้น  ท่านได้จากพวกเราไปเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2496


ท่านครูฟา, ท่านครูอับบาส(แชบะฮฺ), ท่านครูฮามิด(บูยา),ท่านครูฉ่ำ, ท่านครูโต๊ะกีดำ,

ท่านครูเจ๊ะนะฮฺ, ท่านจุฬาราชมตรี(แช่ม) และท่านครูสุอิ๊บ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น