ร่วมงานมัสยิดที่บางโพ

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมฯ ร่วมงานมัสยิดฟัดลุลลอฮิตาอาลา บางโพ ในการนี้ได้นำนิทรรศการเครือญาติไปนำเสนอและร่วมเสวนาบนเวทีด้วย พี่น้องที่บางโพถือเป็นเครือญาติใกล้ชิด

02_bp01_bp03_bp04_bp05_bp09_bp08_bp07_bp

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น