ร่วมงานมัสยิดทรายกองดิน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมฯ ร่วจัดนิทรรศการในงานมัสยิดกามาลุลอิสลาม ทรายกองดิน มีนบุรี กท.ม.

01_kmi  02_kmi03_kmi  04_kmi05_kmi  06_kmi

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น