ร่วมงานวันชาติมาเลเซีย

ndom116 กันยายน 2558 คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมฯ ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย

ประจำประเทศไทยเชิญเข้าร่วมงานวันชาติมาเลเซียในปีนี้

ndom1

ndom3 copy

ndom4

ndom2

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น