ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “พระนคร ๑๐๑”

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีโอกาสร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ“พระนคร ๑๐๑”กับมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ ทางศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชชุมชนมุสลิม-มลายูบ้านปากลัด

img_20170429_102937 img_20170429_103633 img_20170430_094513 img_20170430_100905 img_20170430_100929 img_20170430_103443 img_20170430_103817 img_20170430_104523 img_20170430_113553 img_20170430_131722 img_20170430_132837 img_20170430_142141 img_20170430_144124 img_20170430_144348 img_20170430_150830 img_20170430_151209 img_20170430_151414 img_20170430_153837 img_20170430_154634 img_20170430_154648

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น