คณะผู้บริหาร อบต.เกาะจัน เข้าเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมฯ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ได้ต้อนรับ คณะ องค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะจัน ตำบลบางยอ จ.ปัตตานี รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองการศึกษา เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช ชุมชนมุสลิม-มลายูบ้านปากลัด

img_20170719_092821 img_20170719_093607 img_20170719_093645 img_20170719_095739 img_20170719_095829 img_20170719_110330 img_20170719_114928 img_20170719_115036 img_20170719_122351 img_20170719_122439 img_20170719_122555 img_20170719_122641 img_20170719_122658 img_20170719_122858 img_20170719_133627 img_20170719_133653 img_20170719_094015

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น