ฉ่ำ

G1 
แชปี แสงมาน 
G2  
1. ซอและฮฺ  2. สาลี
3. สนิ 4.อิสหาก 
5. ฉ่ำ  
:5.แมะฉ่ำ + สนิ แสงมาน
G3  
1. การีม 2. อุไร
3. สะเรม 4. อีซา
5. หัฟเซาะฮฺ 6. วิไล
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น