อิสหาก

G1 
แชปี แสงมาน 
G2  
1. ซอและฮฺ  2. สาลี
3.  สนิ  4..อิสหาก
5. ฉ่ำ 
4. อิสหาก(แชฮะ) + ภรรยา 4
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น