อับดุลละตีฟ

G1 
แชปี แสงมาน 
G2  
1. ซอและฮฺ  2. สาลี
3.  สนิ  4..อิสหาก
5. ฉ่ำ  
G3  
 1.กอเด็ร(เด)  2.หวาน
 3. อับดุลละตีฟ(เต๊ะฮฺ) 4.วลัด
5. อับดุลลอฮฺ 6. มัยมูนะฮฺ
7.  เคาะดีญะฮฺ 8. อาอิชะฮฺ
9. ครูเด๊ะ 10.สุลัยมาน
11.สุอิ๊บ  12.มุฮัมมัด 
3. อับดุลละตีฟ(เต๊ะฮฺ) + จันทร์
G3  
1. ฮาลีเมาะฮฺ 2. 
3. 4. 
5.  6. 
7. 8. 
9.  10.
11. 12.
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น