ฮาบีเบาะฮฺ


G1 : แชโซะฮฺ + โต๊ะวาดะฮฺ

G2 : 1.แชยา 2.วาแดง 3.โต๊ะญา 4.แชลี 5.แชตะฮฺ 6.แชเด 7.แชแอ 8.แชเซะ 9.โต๊ะนะ(ซัยนับ)

10.โต๊ะหวาน 11.แชจูบิมอ

G3 : 1.หัฟเซาะฮฺ 2.อับดุลลอฮฺ 3.ยะหฺยา(ตายเด็ก) 4.คอดีเยาะฮฺ 5.ฮาลีเยาะฮฺ 6.ฟูรอ 7.ฮาบีเบาะฮฺ(โสด)

8.อิบรอฮีม 9.รุก็อยยะฮฺ


7.ฮัจยะฮฺฮาบีเบาะฮฺ ผู้บริจาคที่ดินและทรัพย์สิน สร้างบาแล ต่อมาได้ตั้งเป็นมัสยิดดารุลญันนะห์

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น