สายดอยีดอเมาะฮฺวาพานา

G1 
 1. ดอยี (มุฮัมมัด)  2. ฟาติเมาะฮฺ
 3. โต๊ะวังพะนา 

3 พี่น้องมาจาก ต.ระแวง ต.สะนอ อ.ยะรัง เมืองปัตตานี ประมาณสมัยต้นรัชกาลที่ 2 มาอยู่ที่ บ้านสมเด็จ เขตธนบุรี ดอยี มาอยู่ที่บ้านปากลัดร่วมกับชาวมอญ มีลูก 2 คน คือ อับดุลเลาะฮ์(แสง-นายกองแสง) กับ อับดุลเราะฮ์มาน(มาน) (ภรรยาชื่อซะรอ-โต๊ะของอีหม่ามบ้านปากลัด ปัจจุบัน) ต้นตระกูลแสงมานฯลฯ แชแสงมีลูก 2 คน คือ กะนิเยาะฮ์(โต๊ะของอาจารย์เซ็ง ทุ่งครุ)และฮัจยีกะจิ๊(แชของครูสุอิบ) ดอเมาะฮ์ ไปอยู่บ้านสวนพริกไทร่วมกับชาวมอญ จ. ประทุมธานี พร้อมกับลูก 6 คน ลูกหลานมาอยู่ที่ คลองบางโพ คลอง 1

บุคคลในสายตระกูลนี้ที่คุณอาจรู้จัก
(เรามีแต่ภาพสายแสง-มาน)