สายดอยีดอเมาะฮฺวาพานา

3 พี่น้องมาจาก ต.ระแวง ต.สะนอ อ.ยะรัง เมืองปัตตานี ประมาณสมัยต้นรัชกาลที่ 2 มาอยู่ที่ บ้านสมเด็จ เขตธนบุรี ดอยี มาอยู่ที่บ้านปากลัดร่วมกับชาวมอญ มีลูก 2 คน คือ อับดุลเลาะฮ์(แสง-นายกองแสง) กับ อับดุลเราะฮ์มาน(มาน) (ภรรยาชื่อซะรอ-โต๊ะของอีหม่ามบ้านปากลัด ปัจจุบัน) ต้นตระกูลแสงมานฯลฯ แชแสงมีลูก 2 คน คือ กะนิเยาะฮ์(โต๊ะของอาจารย์เซ็ง ทุ่งครุ)และฮัจยีกะจิ๊(แชของครูสุอิบ) ดอเมาะฮ์ ไปอยู่บ้านสวนพริกไทร่วมกับชาวมอญ จ. ประทุมธานี พร้อมกับลูก 6 คน ลูกหลานมาอยู่ที่ คลองบางโพ คลอง 1

G1.

แชบะฮ์

อับบาส แสงวิมาน

อ.เซ็ง

กอเซ็ม ยูซุฟ

ครูอารี

อัชอะรี แสงวิมาน

ครูดีน

อาบิดีน แสงวิมาน

ครูสุอิ๊บ

สุอิ๊บ แสงวิมาน

ครูโซะฮ์

ยูซุฟ แสงวิมาน

ครูมาน

สุลัยมาน แสงวิมาน

แชฮีม

อับดุรรอฮีม แสงมาน

อิมามมุฮัมมัด

เชาวลิต แสงวิมาน

จูเนด

ญุนัยด์ แสงวิมาน

ยะห์ยา

วิทยา แสงวิมาน

ครูเลาะฮ์

อับดุลละฮ์ แสงวิมาน

จูฟาน

อิรฟาน แสงวิมาน

ครูอิสมาแอล

วิชัย แสงวิมาน

ครูอีซา

อีซา แสงมาน

อ.อาริฟีน

อาริฟีน แสงวิมาน

อ.ชารีฟ

ชารีฟ แสงวิมาน

อ.ฆอซาลี

ฆอซาลี แสงวิมาน

อับดุลมันนาน

มันนาน แสงวิมาน

มุฮัมมัด

สอาด แสงวิมาน

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น