แชบะฮฺ

2. อับบาส(แชบะฮฺ)

แมะเซาะฮฺ ภรรยาคนแรกของแชบะฮฺ มาจากสายแชแนะ-โต๊ะจิ๊