แชบะฮฺ

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด 2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา  
G2 
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)    
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)   
G3 
1. อิสมาแอล(แชสวน) 
2. อับบาส(แชบะฮฺ)   
3. อบูบากัร  4. อิบรอฮีม
5. ซาฟูรอ  6. วาเฟาะฮฺ 
7. วาเล็ง  8. แชเละ  
9. แชแม   
2. อับบาส(แชบะฮฺ)

แมะเซาะฮฺ ภรรยาคนแรกของแชบะฮฺ มาจากสายแชแนะ-โต๊ะจิ๊

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น