แชสวน

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด 2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา  
G2 
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)    
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)   
G3 
1. อิสมาแอล(แชสวน) 
2. อับบาส(แชบะฮฺ)   
3. อบูบากัร  4. อิบรอฮีม
5. ซาฟูรอ  6. วาเฟาะฮฺ 
7. วาเล็ง  8. แชเละ  
9. แชแม   
1. แชสวน + วายง
G4มันยูเดาะฮฺ

มันยูเดาะฮฺ มีสามี 2 คน
สามีคนที่ 1 
สนิ มาจากสายโต๊ะวังมัรยัม › โต๊ะคอดีเยาะฮฺ › สนิ
มีลูก 1 คน คือ สาลี่ แต่งงานอิบรอฮีม แสงวิมาน(ลูกแชจิ๊) มีลูก 8 คน (ดูที่ แชแสง › แชจิ๊ › อิบรอฮีม)
สามีคนที่ 2 
มุสตอฟา อิบรอฮีม(ครูฟา) มีลูก 3 คน
ครูฟา มาจากสายบิหลั่นยะหฺยอ >จูแมะ > 
มุสตอฟา

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น