แชสวน

G4มันยูเดาะฮฺ

มันยูเดาะฮฺ มีสามี 2 คน
สามีคนที่ 1 
สนิ มาจากสายโต๊ะวังมัรยัม › โต๊ะคอดีเยาะฮฺ › สนิ
มีลูก 1 คน คือ สาลี่ แต่งงานอิบรอฮีม แสงวิมาน(ลูกแชจิ๊) มีลูก 8 คน (ดูที่ แชแสง › แชจิ๊ › อิบรอฮีม)
สามีคนที่ 2 
มุสตอฟา อิบรอฮีม(ครูฟา) มีลูก 3 คน
ครูฟา มาจากสายบิหลั่นยะหฺยอ >จูแมะ > 
มุสตอฟา

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น