แชเละ

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด 2. ฟาติเมาะฮฺ
3.โต๊ะวาพานา  
G2 
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง)    
2. อับดุรเาระฮฺมาน(แชมาน)   
G3 
1. อิสมาแอล(แชสวน) 
2. อับบาส(แชบะฮฺ)   
3. อบูบากัร 4. อิบรอฮีม
5. ซาฟูรอ 6. วาเฟาะฮฺ 
7. วาเล็ง  8. แชเละ  
9. แชแม   
8. แชเละ + วามะฮฺ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น