แชจิ๊

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด
 2. ฟาติเมาะฮฺ 
3. โต๊ะวาพานา 
G2  
1. อับดุลลอฮฺ(แชแสง) 
2. อับดุรรอฮมาน(แชมาน)
G3  
1. แมะเยาะฮฺ  2. แชจิ๊
2. แชจิ๊ + วาพลอย + วาแดง
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น