ตอฮา


G1 :  1.ดอยีมุฮัมมัด  2.ฟาติเมาะฮฺ  3.โต๊ะวาพานา

G2 : 1.นายกองซาเมาะฮฺ 2.บิฆู 3.บิมอ 4.แมะเตะฮฺ 5.ตอฮา


5.ตอฮา +

1.อับดุรรอชีด

2.(เมียแชคง)

3.ฮวา

4.มะดิน

5.แมะนิ

6.แมะเละ

7.ญะฮฺรอ

8.มือลอ

G3 : 1.อับดุรรอชีด 2.(เมียแชคง) 3.ฮวา 4.มะดิน 5.แมะนิ 6.แมะเละ 7.ญะฮฺรอ 8.มือลอ

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น