เมียคง


G1 :  1.ดอยีมุฮัมมัด  2.ฟาติเมาะฮฺ  3.โต๊ะวาพานา

G2 : 1.นายกองซาเมาะฮฺ 2.บิฆู 3.บิมอ 4.แมะเตะฮฺ 5.ตอฮา

G3 : 1.ยะโก๊ะ 2.ดาวูด 3.ลิเฟาะฮฺ 4….(เมียแชคง)


4……. + แชคง

1.ญะฮฺรอ

2.หะซัน

3.สุญี

4.อาอิชะฮฺ

5.ซานุซี

6.ซัยนับ

7.รอมะฮฺ

8.รอนี

G4 : 1.ญะฮฺรอ 2.หะซัน 3.สุญี 4.อาอิชะฮฺ 5.ซานุซี 6.ซัยนับ 7.รอมะฮฺ 8.รอนี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น