บิมอ


G1 :  1.ดอยีมุฮัมมัด  2.ฟาติเมาะฮฺ  3.โต๊ะวาพานา

G2 : 1.นายกองซาเมาะฮฺ 2.บิฆู 3.บิมอ 4.แมะเตะฮฺ 5.ตอฮา


3.บิมอ +

1.ฮาลีเมาะฮฺ

2.แมะสนิ

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น