ซาอิล

G1  
1. ดอยีมุฮัมมัด   2. ฟาติเมาะฮฺ
3. โต๊ะวาพานา   

* อิบรอฮีม มีภรรยาอีกคนหนึ่ง คือ จูแมะ ซึ่งเป็นลูกของ บิหลั่นยะหฺยอ

G2
1. โต๊ะแซะฮฺอลี  
2. ซาอิล(ซาเอ็ง)  
ซาอิล(ซาเอ็ง) + สว่าง

G3  
1. หัฟเซาะฮฺ 2. ฮาวอ
3. อับดุลลอฮฺ 4. ซอและฮฺ
5.แฉล้ม 6. ดีน
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น