ซาอิล

G1 
1. ดอยีมุฮัมมัด  2. ฟาติเมาะฮฺ
3. โต๊ะวาพานา  

* อิบรอฮีม มีภรรยาอีกคนหนึ่ง คือ จูแมะ ซึ่งเป็นลูกของ บิหลั่นยะหฺยอ

G2
1. โต๊ะแซะฮฺอลี  
2. ซาอิล(ซาเอ็ง)  
ซาอิล(ซาเอ็ง) + สว่าง
G3 
1. หัฟเซาะฮฺ2. ฮาวอ
3. อับดุลลอฮฺ4. ซอและฮฺ
5.แฉล้ม6. ดีน
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น