สายญะมีละฮฺมัรยัม

สายที่ (บันทึกโดยฮัจยีกอเซ็ม อิสลาม บ้านสะพานยาว จ.อยุธยา)โต๊ะวังญามีละฮ์ฺ– โต๊ะวังมัรยัม สองพี่น้องมาจากปัตตานี โดยโต๊ะวังญามีละฮ์ สามีของท่านชื่อมูซอ สืบเชื้อสายมาจาก อับดุลเลาะฮ์ ฟาตานี 1 ใน7 อุลามะอ. ที่คนในยุคนั้นรับรองตำราที่แต่งขึ้น โต๊ะวังญามีละฮฺไปอยู่ที่ อยุธยา (ลูกหลานจากสายนี้เช่นโต๊ะโอ กีกอเซ็มผู้บันทึกสายนี้       โต๊ะวังมัรยัม สามีชื่อมัดซอและ ท่านผู้นี้อยู่ที่ปากลัด (แม่ครูอิบ,โต๊ะเย๊น โต๊ะแมะเหลือง, สืบมาจากสายนี้) ลูกหลานจากสายนี้ต่อมาได้มาเกี่ยวกับสายชองคอเตบดามาลี ซึ่งลูกหลานปากลัดประมาณ 70 % เกี่ยวข้องกับสายนี้

3. สายตระกูล 2 พี่น้องจากปตานี

กอเซ็ม

วังญะมีละฮ์

อิดรีส ซอแก้ว

วังมัรยัม

แชบก

สายวังมัรยัม

แชมัดเทศ

สายวังมัรยัม

ฮัจยีเดาะฮ์

สายโต๊ะวังมัรยัม

อลี โก๊ะแอ

สายวังญะมีละฮ์

ชุโก๊ร(เวาะโก็ร)

สายโต๊ะวังมัรยัม

อลี โก๊ะแอ

สายวังญะมีละฮ์

ตรูวัน

สายวังมัรยัม

อิสมาแอล

สายวังมัรยัม

อัชอะรี

สายวังญะมีละฮ์

มะห์ยอ

สายวังมัรยัม

จุลินทร์

สายวังมัรยัม

มะห์ยอ

สายวังมัรยัม

ป้าสมจิต

สายวังมัรยัม

ซัยนัน

สายวังมัรยัม

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น