สายญะมีละฮฺมัรยัม

สายที่ (บันทึกโดยฮัจยีกอเซ็ม อิสลาม บ้านสะพานยาว จ.อยุธยา)โต๊ะวังญามีละฮ์ฺ– โต๊ะวังมัรยัม สองพี่น้องมาจากปัตตานี โดยโต๊ะวังญามีละฮ์ สามีของท่านชื่อมูซอ สืบเชื้อสายมาจาก อับดุลเลาะฮ์ ฟาตานี 1 ใน7 อุลามะอ. ที่คนในยุคนั้นรับรองตำราที่แต่งขึ้น โต๊ะวังญามีละฮฺไปอยู่ที่ อยุธยา (ลูกหลานจากสายนี้เช่นโต๊ะโอ กีกอเซ็มผู้บันทึกสายนี้       โต๊ะวังมัรยัม สามีชื่อมัดซอและ ท่านผู้นี้อยู่ที่ปากลัด (แม่ครูอิบ,โต๊ะเย๊น โต๊ะแมะเหลือง, สืบมาจากสายนี้) ลูกหลานจากสายนี้ต่อมาได้มาเกี่ยวกับสายชองคอเตบดามาลี ซึ่งลูกหลานปากลัดประมาณ 70 % เกี่ยวข้องกับสายนี้

G1 
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ  (อยุธยา)

2.โต๊ะวังมัรยัม  (ปากลัด)

อาจมีบางคนที่คุณรู้จักในสายตระกูลของคุณ

สายโต๊ะวังญะมีละฮฺ อยุธยา
สายโต๊ะวังมัรยัม
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น