มะนุ

1. มะนุ + แมะฝา

* แมะฝา เป็นลูกท่านครูหะซัน(ฉ่ำ)

G5  
1.บุญเติม 2.นูรุดดีน
3.ฮามิด 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น