สนิ

 

G1  
1.โต๊ะวังญะมีละฮฺ   2.โต๊ะวังมัรยัม
G2  
1.โต๊ะดุซง  2.ตอเล็บ 
3.โต๊ะวอนิง 4.โต๊ะแมะเซาะฮฺ 
5.โต๊ะคอดีเยาะฮฺ  
G3  
1.สนิ  2.ซาเมาะฮฺ  
3.หวัง 4.ซอและฮฺ 
5.ปาน  6.ไหม 
7.มัดเด็ง   
1. สนิ + มันยูเดาะฮฺ + แม่2

*  มันยูเดาะฮฺ มาจากสายแสง-มาน แชแสง › แชมาน › แชสวน

    ในภายหลังมันยูเดาะฮฺแต่งงานกับท่านครูมุสตอฟา อิบรอฮีม

G4  
1.สาลี  2.แมะ 
3.อะหฺมัด  4.เจ๊ะเซ็น
5.ขาว 

**สาลีแต่งงานกับอิบรอฮีม(แชฮีม) ลูกแชจิ๊ แสงวิมาน ดูรายละเอียดที่ อิบรอฮีม

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น