สายตระกูลโต๊ะกีดำ


       สายตระกูลนี้เกี่ยวข้องสายตระกูลโต๊ะวังมัรยัม(สายที่3)ที่ฮัจยีกอเซ็ม อิสลามได้บันทึกไว้
      จากการบันทึกของฮัจยีเดาะฮฺ (สุรชัย วรรณจิยีْ)ได้สืบค้นและบันทึกต่อมา โดยผู้บันทึกได้อ้างคำบอกเล่าของโต๊ะกีดำว่า
       “โต๊ะวาตา(แม่โต๊ะกีดำ), แชโด และแชตั๋ง เป็นพี่น้องพ่อเดียวกัน แต่คนละแม่กับแชโป้ง แชจิ๊ “และโต๊ะดุซงมีสามี 2 คน
       โครงสร้างของสายนี้น่าจะเป็นดังนี้

โต๊ะกีดำ การีมี นามสกุลนี้มาจากอับดุลการีม บิดาของโต๊ะวาตา เราไม่มีข้อมูลว่าอับดุลการีมมาจากสายตระกูลอะไร จึงขอเริ่มสายตระกูลนี้จาก โต๊ะวาตา

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น