ดาวูด

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

2 ดาวูด + ส้มจีน

G4 
1.พร 2. หลาบ
  
  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น