ยะโก๊ะ


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.ดาวูด  3.แมะใหญ่  4.แมะเละ  5.จันทร์  6.อบูบากัร(บก)

G5 : 1.สุโกร  2.ทิม  3.สุลัยคอ  4.พนอ(ไม่มีลูก) 5.หวังจ้อ

G6 : 1.มุสตอฟา 2.ยะโก๊ะ


2.ยะโก๊ะ + มะลิ(แม่1)

1.อับดุรรออูฟ

2.มุนีเราะฮฺ

3.อับดุลละฏีฟ

   + จารุวรรณ(แม่2)

4.อัศรี่

G7 : 1.อับดุรรออูฟ 2.มุนีเราะฮฺ 3.อับดุลละฏีฟ 4.อัศรี่

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น