หุเซน


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.ดาวูด  3.แมะใหญ่  4.แมะเละ  5.จันทร์  6.อบูบากัร(บก)

G5 : 1.แม้น 2.กัลโซม 3.หุเซน 4.ฮามิด


3.หุเซน + ละม่อม

1.ชัมซุดดีน

2.ยูซุฟ

3.อลี

G6 : 1.ชัมซุดดีน 2.ยูซุฟ 3.อลี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น