ทอง

G4 
1. วามะฮฺ 2. หวัง
 3. หะบีเบาะฮฺ 4. แมะบุง
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น