มุฮัมมัดเซน

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

7. มุฮัมมัดเซน + อามีเนาะฮฺ

G4 
1. กุหลาบ2. หนอม
3. ฮาวอ4. เจริญ
5. ชะรีเฟาะฮฺ 6. หนู
7.  องุ่น 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น