หวัง


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.ทอง 2.เตะฮฺ 3.นิ 4.นะ 5.คอดียะฮฺ 6.แมะชง 7.มุฮัมมัดเซน 8.อับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ)

G5 : 1.ฟูรอ 2.หวัง(ปาน) 3.เหรี่บม 4.อิสหาก 5.ยะโก๊บ(โสด)


1.หวัง + ซัยนับ(แม่1)

1.ซัมวีน

 + ซะละเมาะฮฺ(แม่2)

2.ชาฟิอี

3.สุบัยดะฮฺ

4.บะชีร

G6 : 1.ซัมวีน 2.ชาฟิอี 3.สุบัยดะฮฺ 4.บะชีร

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น