อับดุลลอฮฺ

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

8. โต๊ะกีดำ + มะหฺยอ

มะหฺยอ มาจากสาย แสงมาน แชมาน > ซาฟูรอ > มะหฺยอ

โต๊ะกีดำ
มะห์ยอ
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น