การีม


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.ทอง 2.เตะฮฺ 3.นิ 4.นะ 5.คอดียะฮฺ 6.แมะชง 7.มุฮัมมัดเซน 8.อับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ)

G5 : 1.ซัยนับ(นะ-โสด) 2.อับดุรรอฮฺมาน 3.การีม 4.มาริยะฮฺ 5.ฟาติมะฮฺ 6.อิสมาแอล 7.ซะฮฺรอ


3.การีม + ลมัย*

1.มาริยะฮฺ

2.กอเซ็ม

3.หะซัน

4.เตือนใจ

5.ยซุฟ

6.อับดุลลอฮฺ

7.สุบัยดะฮฺ

8.ฟาติมะฮฺ

* ลมัย มาจากสายตอเตบดะมะลี › กอเด็ร › ญะมาลุดดีน › อับดุลลฺอฮฺ(แชใหม่) › ลมัย

G6 : 1.มาริยะฮฺ 2.กอเซ็ม 3.หะซัน 4.เตือนใจ 5.ยซุฟ 6.อับดุลลอฮฺ 7.สุบัยดะฮฺ 8.ฟาติมะฮฺ

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น