ฟาติมะฮฺ

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

5. ฟาติมะฮฺ + ซูรู

มะหฺยอ มาจากสาย คอเตบดะมะลี > ฮาโละฮฺ > แมะตัง > หัฟเซาะฮฺ > ซูรู
ดูรายละเอียดที่ ซูรู


  G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ G4 : 1.ทอง 2.เตะฮฺ 3.นิ 4.นะ 5.คอดียะฮฺ 6.แมะชง 7.มุฮัมมัดเซน 8.อับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ) G5 : 1.ซัยนับ(นะ-โสด) 2.อับดุรรอฮฺมาน 3.การีม 4.มาริยะฮฺ 5.ฟาติมะฮฺ 6.อิสมาแอล 7.ซะฮฺรอ

5.ฟาติมะฮฺ + ซูรู

1.ซุรดี

2.กอเด็ร

3.แมะมัย

4.อาริส

5.มาเรียม

6.ซอนาวี

G6 : 1.ซุรดี 2.กอเด็ร 3.แมะมัย 4.อาริส 5.มาเรียม 6.ซอนาวี
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น