อิสมาแอล


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.ทอง 2.เตะฮฺ 3.นิ 4.นะ 5.คอดียะฮฺ 6.แมะชง 7.มุฮัมมัดเซน 8.อับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ)

G5 : 1.ซัยนับ(นะ-โสด) 2.อับดุรรอฮฺมาน 3.การีม 4.มาริยะฮฺ 5.ฟาติมะฮฺ 6.อิสมาแอล 7.ซะฮฺรอ


6.อิสมาแอล + ชารีเฟาะฮฺ

1.ซอฟียะฮฺ

2.คอดีเยาะฮฺ

3.ซะกะรียา(สมนึก)

4.รอฟีกี

5.อามีนะฮฺ

6.อัชอะรี

G6 : 1.ซอฟียะฮฺ 2.คอดีเยาะฮฺ 3.ซะกะรียา(สมนึก) 4.รอฟีกี 5.อามีนะฮฺ 6.อัชอะรี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น