อับดุลลอฮฺ


 

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.ทอง 2.เตะฮฺ 3.นิ 4.นะ 5.คอดียะฮฺ 6.แมะชง 7.มุฮัมมัดเซน 8.อับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ)

G5 : 1.อับดุลลอฮฺ 2.มุคต๊าร(ต๊ะ) + แมะ(ลูกตายเด็กทั้งหมด)


1.อับดุลลอฮฺ + หนอม

1.ชัมซีเยาะฮฺ

2.อามีนะฮฺ

3.ซัยนับ

4.สมหวัง(อาวัง)

5.ยะหฺยา

G6 : 1.ชัมซีเยาะฮฺ 2.อามีนะฮฺ 3.ซัยนับ 4.สมหวัง(อาวัง) 5.ยะหฺยา


1.ชัมซีเยาะฮฺ + สนั่น

2.อามีนะฮฺ + กอเซ็ม

1.กอมะรียะฮฺ

3.ซัยนับ + ยูโซะฮฺ

4.สมหวังโดสด

5.ยะหฺยา + อามีนะฮฺ

1.ซะกะรียา

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น