อับดุรรอฮฺมาน

2. อับดุรรอฮฺมาน + ภรรยา

G5  
1. อับดุรรอฮีม 2. อิสหาก
 3.ดาวูด 4. อับดุลลอฮฺ
5. ซุลก็อรนับฺ