อิสหาก

G3 :  แชโด ¦ แชตั๋ง ¦ โต๊ะวาตา ¦  หะยีมะเซาะฮฺ  ¦ แมะบาซา ¦  แมะกะจิ๊  ¦ แมะดู ¦  หวังบาซา  ¦ หวังกะจิ๊  ¦ สะมะแอ

G4 : 1.ทอง 2.เตะฮฺ 3.นิ 4.นะ 5.คอดียะฮฺ 6.แมะชง 7.มุฮัมมัดเซน 8.อับดุลลอฮฺ(โต๊ะกีดำ)

G5 : 1.ฟูรอ 2.หวัง(ปาน) 3.เหรี่บม 4.อิสหาก 5.ยะโก๊บ(โสด)


3.อิสหาก + ดาริยะฮฺ*

(ไม่มีลูก)

    + สุลัยคอ(แม่2)

1.ซอลาุดดีน

2.คอดียะฮฺ

3.ศิดดี๊ก

* ดาริยะฮฺ มาจากสายคอเตบดะมะลี › ฮาโละฮฺ › มะเก๊บ › มะหฺมูด › ดาริยะฮฺ

G6 : 1.ซอลาุดดีน 2.คอดียะฮฺ 3.ศิดดี๊ก

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น