ฮาลีเมาะฮฺ

G1 
อับดุลการีม 
G2 
1. แชโด2. แชตั๋ง
3. โต๊ะวาตา4. หวังบาซา
4. หวังกะจิ๊   

3. หะลีมะฮฺ + อับดุรรฮีม

G5 
1. อิบรอฮีม2. มุฮัมมัด
3. ชาฟิอี 
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น