สายตวนมุฮัมมัดซอและฮฺ

สายที่ 4  ต่วนมูฮำมัดซอและฮ์ บันทึกโดยแชมุด มัสแหละ

 มะหฺมูด(แชหวัง) มัสแหละ

ท่านเป็นกอฎี(ผู้พิพากษา)ที่กะเดาะฮ์ รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน ภรรยาของท่านเป็นลูกของอีหม่ามมะหฺมูด คนปัตตานี ลูกส่วนใหญ่จะอยู่ที่มาเลเซีย มีคนเดียวที่มาอยู่ในประเทศไทย แต่งงานกับผู้หญิงบ้านป่า คือ มูฮัมมัดนูร ลูกหลานสายนี้จะอยู่ปริมณฑล นนทบุรี ฯลฯ (เช่น มูฮำมัด พ่อของ มะหฺยอ, มะหฺยอแม่ของครูสุอิ๊บ

G1  มุฮัมมัดซอและฮฺ
G2  มุฮัมมัดนูร
G3  
1. มุฮัมมัด  2. แชโก๊ะ  
3. แชบุตร  4. แชเปลี่ยน 
5. โต๊ะจู  
เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น