ซอและฮฺ

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ  3.ซาฟูรอ  4.สะอีด(ตายเด็ก)  5.แมะ  6.ซอและฮฺ  7.เด็น  8.มุฮัมมัดนูร  

9.มะหฺมูด  10.รอมะฮฺ  11.อิสหาก


6.ซอและฮฺ + อามีนะฮฺ

1.ยะหฺยา

2.มาริยะฮฺ

3.อาติเกาะฮฺ

4.อาอิชะฮฺ

5.มะนัฟ

G5 : 1.ยะหฺยา  2.มาริยะฮฺ  3.อาติเกาะฮฺ  4.อาอิชะฮฺ  5.มะนัฟ


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น