สะลีมะฮฺ

G1  มุฮัมมัดซอและฮฺ
G2  มุฮัมมัดนูร
G3  
1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  
3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน 
5.โต๊ะจู  
G4  
1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ 
3.ซาฟูรอ 4.สะอีด(ตายเด็ก)  
5.แมะ 6.ซอและฮฺ 
7.เด็น 8.มุฮัมมัดนูร  
9.มะหฺมูด 10.รอมะฮฺ 
11.อิสหาก  
G5  
1.รอมาน    2.รอฮีม  
3.สะลีมะฮฺ (สาลี่)   4.หวาน
5.การีม  6.อุมัร  
7.มัรยัม  8.ยูโซะฮฺ  
9.มิตร  
3. สะลีมะฮฺ + อัชอะรี

อัชอะรี(ครูอารี)เป็นลูกของมะหฺยอ พี่สาวของซาฟูรอ(วาปอ) แม่ของสะลีมะฮฺ(สาลี่) สามีภรรยาคู่นี้จึงเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
ทางฝ่ายพ่อ อัชอะรีเป็นลูกของอาริฟีน สามีของมะหฺยอ จากสายแสงวิมาน ดอยีมุฮัมมัด >แชแสง > แชจิ๊ > อาริฟีน > อัชอะรี
ดูรายละเอียดที่ อัชอะรี

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น