มะหฺมูด

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ  3.ซาฟูรอ  4.สะอีด(ตายเด็ก)  5.แมะ  6.ซอและฮฺ  7.เด็น  8.มุฮัมมัดนูร  

9.มะหฺมูด  10.รอมะฮฺ  11.อิสหาก


9..มะหฺมูด + บัยดูรี(แมะ)

1.ซัยนับ

2.กอเซ็ม

3.อับดุลกอเด็ร

G5 : 1.ซัยนับ(โสด)  2.กอเซ็ม  3.อับดุลกอเด็ร


 2.กอเซ็ม + มารีนา

1.ฮาลีม

2.ฮานี

3.นูรุดดีน

3.อับดุลกอเด็ร + นาฟีซะฮฺ

1.หะซีฟ

2.คอรีฟ

3.นัสมี่

4.มุบารัก

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น