รอมะฮฺ

G1 : มุฮัมมัดซอและฮฺ

G2 : มุฮัมมัดนูร

G3 : 1.มุฮัมมัด  2.แชโก๊ะ  3.แชบุตร  4. แชเปลี่ยน  5.โต๊ะจู

G4 : 1.อับดุลลอฮฺ  2.มะหฺยอ  3.ซาฟูรอ  4.สะอีด(ตายเด็ก)  5.แมะ  6.ซอและฮฺ  7.เด็น  8.มุฮัมมัดนูร  

9.มะหฺมูด  10.รอมะฮฺ  11.อิสหาก


10.รอมะฮฺ + แชตี

1.ชัมซุดดีน

2.ฮาซีนะฮฺ

3.รอบีอะฮฺ

4.บัยดูรี

5.อาซิยะฮฺ

G5 : 1.ชัมซุดดีน  2.ฮาซีนะฮฺ  3.รอบีอะฮฺ  4.บัยดูรี  5.อาซิยะฮฺ

 

 

 

เพิ่มเติมข้อมูลและความเห็น