อับดุลลอฮฺ

1. อับดุลลอฮฺ + ฟาติเมาะฮฺ
G5  
1. มัยมูเนาะฮฺ2. ฮาวอ
3. วาฮับ 4. เซาดะฮฺ
5. อิบรอฮีม6. ซอและฮฺ
7. หัฟเซาะฮฺ8. ญะฮฺรอ 
9. สุลัยมาน 10.อาอิชะฮฺ 
11.การีม